Список наукових праць

Скрябіна Олексія Миколайовича,

к.ю.н., доцента

Фахові видання з юридичних наук

1.    Скрябін О.М. Психологічні особливості організаторської діяльності адвоката [ Текст ] / О. М. Скрябін // Вісник Запорізького національного університету (Серія «юридичні науки») – 2011. – № 1. – С. 36 – 41.

2.    Скрябін О.М. Юридико-психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх адвокатів [ Текст ] / О. М. Скрябін // Право і суспільство – 2011. – № 1. – С. 236 – 240.

3.    Скрябін О.М. Професійно-психологічна підготовка адвокатів до дій в екстремальних ситуаціях [ Текст ] / О. М. Скрябін // Право і безпека – 2011. – № 2 (39). –С. 219-223

4.    Скрябін О.М. Теоретичне та практичне дослідження юридично-психологічних аспектів рівня домагань адвокатів у кримінальному судочинстві [ Текст ] / О. М. Скрябін // Юридична психологія та педагогіка – 2011. – № 2(9). – С. 219-227

5.    Скрябін О.М. Юридико – психологічні аспекти надання адвокатом послуг наркозалежним особам [ Текст ] / О. М. Скрябін // Вісник Запорізького національного університету (Серія «юридичні науки») – 2011. – № 2. – ч.1 – С. 29 – 35.

6.    Скрябін О.М. Психолого – правові аспекти розвитку комунікативних здібностей адвокатів [ Текст ] / О. М. Скрябін // Вісник Запорізького національного університету (Серія «юридичні науки») – 2011. – № 3. – С.15-20.

7.    Скрябін О.М., Лазарук В.В. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу [ Текст ] / О. М. Скрябін // Вісник Запорізького національного університету (Серія «юридичні науки») – 2012. – № 2. – ч.2 – С. 72 – 77.

8.    Скрябін О.М., Цільмак О.М. Юридично-психологічні аспекти участі адвоката при примиренні обвинуваченого, підсудного з потерпілим у кримінальному процесі [ Текст ] / О. М. Скрябін, Цільмак О.М. // Юридична психологія та педагогіка – 2012. – № 1(9). – С. 155 – 163.

9.    Скрябін О.М. Юридико-психологічні аспекти рекламної діяльності адвоката [ Текст ] / О. М. Скрябін // Право і суспільство – 2012. – № 2. – ч.2 – С. 266 – 271.

10.    Скрябін О.М. Місце навчальної дисципліни "Психологія адвокатської діяльності” у процесі професійно-психологічної підготовки студентів юридичних факультетів [ Текст ] / О. М. Скрябін // Право і суспільство – 2012. – № 3. – подано до друку

Інші публікації:

1.    Скрябін О.М. Значення рівня домагань для професійної діяльності адвоката у кримінальному процесі // Запорізькі правові читання : Тези доповідей Щорічної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 20-21 травня 2011 року) – С.131-134

2.    Скрябін О.М. Кримінальний жаргон наркоманів у практичній діяльності адвокатів [ Текст ] / О. М. Скрябін // Матеріали українсько-німецької науково-практичної конференції: Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів (Донецьк, 26-27 травня 2011 року) – С.265-267

3.    Скрябін О. М. Комунікативна діяльність адвоката [ Текст ] / О. М. Скрябін // ІІІ міжнародна науково – практична конференція : Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави ( Одеса, 21 квітня 2011р.). – Одеса, 2011. – С. 93.

4.    Скрябін О.М. Поняття та види професійної компетентності адвоката [ Текст ] / О. М. Скрябін // Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2010 року) – С.284-288

5.    Скрябін О.М. Проблемні питання надання адвокатом юридичної допомоги особам, які скоїли злочин у сфері обігу наркотичних засобів [ Текст ] / О. М. Скрябін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права (Луганськ, 20-21 травня 2011 року) – С.455-458

6.    Скрябін О.М. Психологічні аспекти гендерної рівності адвокатів [ Текст ] / О. М. Скрябін // Матеріали науково-практичної конференції: Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти (Харків, 18 березня 2011 року) – С.285-288

7.    Скрябін О.М. Психологічні аспекти саморозвитку адвоката [ Текст ] / О. М. Скрябін // Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова держава: історія, сучасність, та перспективи формування в Україні” у 2 ч. (Запоріжжя, 22 квітня 2011 року) – ч.1 – С.225 – 227.

8.    Скрябін О.М. Юридико-психологічні аспекти організаторської діяльності адвоката [ Текст ] / О. М. Скрябін // IV Всеукраїнська науково-практична конференція: Становлення особистості професіонала: перспективи та розвиток» (Одеса, 18 лютого 2011 року) – С.151-152

9.    Скрябін О.М. Юридичні та психологічні аспекти надання адвокатом консультацій та роз’яснень з юридичних питань [ Текст ] / О. М. Скрябін // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні проблеми публічного та приватного права (Запоріжжя, 18-19 березня 2011 року) – С.30-31

10.    Скрябін О.М. Адвокатська діяльність в екстремальних ситуаціях // [ Текст ] / О. М. Скрябін // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції: Психологічні технології в екстремальних видах діяльності (Донецьк, 13 травня 2011 року) – С.149-150

11.    Скрябін О.М., Шемет Х.Є. Проблеми вибору адвокату для захисту своїх прав та інтересів // [ Текст ] / О. М. Скрябін, Шемет Х.Є.  // Тези доповідей всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної правової науки» (Запоріжжя, 14 жовтня 2011 року) – С.176-178

12.    Скрябін О.М., Губський М.В. Персональний сайт адвоката // [Текст] / О. М. Скрябін, Губський М.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Організаційно-правові засади боротьби з правопорушеннями на транспорті (Одеса, 23-24 грудня 2011 року) – С. 224 –225

13.    Скрябін О.М. Навчальна дисципліна «Психологія адвокатської діяльності» як важлива складова підготовки студентів юридичних факультетів // [Текст] / О. М. Скрябін // Тези доповідей Щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Запорізькі правові читання» (Запоріжжя, 17-18 травня 2012 року) – С.184 – 186


Скачать статьи по адресу: http://rusfolder.com/33323562

Зразки процесуальних документів http://rusfolder.com/33323689

СПОУ http://rusfolder.com/33323730

Кримінально-процесуальний кодекс коментар 2012 року: http://rusfolder.com/33323643